Đặc Điểm, Cấu Tạo Và Ứng Dụng Của Ống Ruột Gà Lõi Thép Phi 32

Đặc Điểm, Cấu Tạo Và Ứng Dụng Của Ống Ruột Gà Lõi Thép Phi 32 Ống ruột gà lõi thép phi 32 có đường kính trong là 34.7 mm và đường kính ngoài là 40.8 mm. Ống ruột gà lõi thép phi 32 có cấu tạo 2 lớp: lớp vỏ bên ngoài và lớp lõi … Đọc tiếp Đặc Điểm, Cấu Tạo Và Ứng Dụng Của Ống Ruột Gà Lõi Thép Phi 32